View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

Saldoteatised - Kasutusjuhend

Saldoteatise funksionaalsus võimaldab kasutajal saata klientidele/hankijatele saldoteatised vastavalt enda valitud kuupäevale ning jälgida nende kinnitamisi.
Lisaks on Põhivarade loendis võimalik väljastada PV Saldo (inventuuri loend) aruannet.


Saldoteatise laienduse olemasolu kontroll

Ava Laiendused ja veendu, et laiendus ‘Balance Statements’ on installitud. Kui pole, võid selle leida AppSourcest või võta ühendust oma partneriga.


Seadistused

Ava otsingust Saldoteatiste seadistused

Välja nimi Selgitus
Saldoteatiste numbrid Seadista endale soovitud saldoteatise numbriseeria.
Kliendi meilisõnumi kujunduse tähis CUST-EMAIL- sisse ehitatud aruanne, võimalik modifitseerida vastavalt enda vajadustele.
Hankija meilisõnumi kujunduse tähis VEND-EMAIL sisse ehitatud aruanne, võimalik modifitseerida vastavalt enda vajadustele.

Toimingu Kohanda teatiste tekste kaudu saab luua kohandatud saldoteatiste tekstid ja seda nii kliendi- kui hankija teatiste ning nii inglise, kui eesti keeles.


Saldoteatised

Ava otsingust Saldoteatised.

Kuidas luua kliendi/hankija saldoteatiseid

Saldoteatiste loomise protsess kliendidele ja hankijatele on analoogne.

Kliki Protsess -> Loo kliendi/hankija teatised

Välja nimi Selgitus
Saldo kuupäev Määrab ära, mis seisuga saldo kuvatakse.
Tagastamise kuupäev Kuupäev, mis ajaks oodatakse vastust.
Kaasa kannete loetelu Määrab kas kaasata saldoteatisele loetelu kannetest, millest saldo koosneb.
Kasuta dok. nr asemel välise dok. nr. Määrab kas saldoteatisel kajastatakse välise dokumendi numbrit kui müügiarve numbrit (kui võimalik).
Prindi KV-s Määratleb kas võlgnevuse summa näidatakse konverteerituna kokku kohalikus valuutas või iga valuuta kohta eraldi.
Väljastaja Valitud Töötaja nimi ning info (telefon, meil, ametinimetus) lisatakse saldoteatisele.

Loo sobiv filter ja vajuta OK ning süsteem alustab saldoteatiste loomist.

CustomerStatementList

Punaselt kuvatakse saldoteatised, millel puudub Saaja meiliaadress (või on mõni muu saatmise tõrge).
Saaja meiliadressi saab muuta/lisada toiminguga “Muuda saaja meil…“ ning järgmiseks korraks kliendi kaardile salvestada (va olekuga Töödeldud teatised).


Saldoteatise PDF faili leiad kiirinfo väljalt, kus vajadusel saad selle ka avada:

CustomerStatementFactbox


PDF faili kujundust ning meilisõnumi sisu saab kohandada lehel Aruande kujunduse valik:

Aruande ID Aruande nimetus
24012100 Klient - Saldoteatis
24012101 Hankija - Saldoteatis


Kuidas saata Saldoteatiseid

Enne, kui hakkad esmakordselt saldoteatiseid välja saatma, palun veendu, et Meili stsenaarium on määratud.
Saldoteatised saadetakse välja meilikontoga, mille alla on määäratud stsenaarium Saldoteatis. Kui viimane on määramata, siis kasutatakse vaike meilikontot.

Kliki Protsess -> Saada teatised…

Välja nimi Selgitus
Meiliaadressid:  
Saatja Määratleb meilisõnumi saatmise konto. Meilikonto määratakse lehel Meili stsenaariumi määramine.
Koopia Määratleb isikute meiliaadressid, kes saavad kirja koopia.
Salakoopia Määratleb isikute meiliaadressid, kes saavad kirja salakoopiana (Bcc). Neid aadresse ei näidata teistele kirja saajatele.
Test adressaat Kui väli on täidetud, siis saadetakse saldoteatis sellele meiliaadressile (Saaja meili asemel). Saab kasutada testimiseks.
Ava meilisõnumi koostamine Määratleb, kas saldoteatis(ed) avatakse enne saatmist Meilisõnumi koostamise lehel. NB! Saldoteatis(ed) märgitakse saadetuks ka juhul, kui meil hüljatakse Meilisõnumi koostamise lehel.
Filtrid:  
Nr. Vaikimisi on filtris saldoteatis(ed), mis oli(d) valitud nupule “Saada teatised…” vajutamise hetkel. Kui soovid saata kõik saltoteatised korraga, siis tühjenda filter.

Vajuta OK ning ning süsteem alustab saldoteatiste välja saatmist.
Õnnestunult saadetud saldoteatised saavad märke Saadetud.
Saadetud saldoteatised on leitavad ka kliendi/hankija alt avanevast Saadetud meilisõnumid lehelt.

Hiljem, kui äripartnerid on vastanud, saate märkida teatise oleku töödelduks.
Lisaks on võimalik igale saldoteatisele lisada manuseid ja märkmeid.


PV Saldo (inventuuri loend)

Põhivarade loendis, aruannete sektsioonis (Rohkem suvandeid all) on aruanne PV Saldo.

Aruanne võimaldab väljastada põhivarade loendi teatud kuupäeva seisuga ning kasutada seda näiteks põhivara inventeerimiseks.

Välja nimi Selgitus
Valikud:  
Kulumiraamat Määratleb kulumiraamatu tähise, mille kohta aruanne väljastatakse.
Dokumendi nr. Määratleb aruandel kuvatava dokumendi numbri
Saldo kuupäev Määratleb kuupäeva, mis seisuga on info aruandel kajastatud.
Trüki PV finantsinfo Määratleb, kas aruandel kuvatakse üldinfo (klass, alamklass jne) asemel finantsinfo (soetusmaksumus, kulum, jääkväärtus).
Kaasa jääkväärtuseta PV Määratleb, kas aruandele kaasatakse ka null jääkväärtusega põhivarad.
Rühmitusalus Määratleb millistel alustel põhivarad aruandele rühmitatakse.
Uus lk per rühm Määratleb, kas iga rühm trükkida eraldi lehele.
Komisjoni liikmed: Väljatrükile saab valida töötajate loendist kuni 3 inventuurikomisjoni liiget


Lisainformatsiooni saamiseks pöördu partneri poole:
Estonian Dynamics Partners