View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

Eesti intrastat aruandlus - kasutusjuhend

Laiendus lisab Dynamics 365 Business Central intrastat funktsionaalsusele Eesti nõuded ja failiformaadi.

Business Central’i intrastat funktsionaalsuse üldist juhendit saate lugeda siit:
Set Up and Report Intrastat

Intrastati seadistus

Intrastati aruannete nõutud detailsus on Eestis ettevõteti erinev.

Nõutud detailsusastme määramiseks avage Intrastati seadistus ning määrake Eesti Intrastat vahelehel vastavalt Ostu kohustuslikud väljad ja Müügi kohustuslikud väljad:

Väärtus Kirjeldus
Ei ole kasutuses Intrastati väljade täitmist ei nõuta.
Baasnõuded “Nomenklatuuri nr.”, “Päritoluriigi tähis”, “Netokaal” on nõutud kaubakaardil ning “Tehingu liik” dokumendil.
Täiendavad nõuded Baasnõuded + “Sisenemis- /väljumispunkt” on dokumendil nõutud.
(Kuni 31.12.2021 konteerimiskuupäevaga dokumentidel on nõutud veel “Transpordiviis” ja “Lahetusviisi tähis).

Kontrollige, et Formaat seadistatud väärtus on ‘Jah’. Klikkides väljal näete formaadi konfiguratsioonikirjet.
See võimaldab luua Eesti nõuetele vastava Intrastati faili.

Nomenklatuurinumbrite (tariifide) ja täiendava mõõtühiku seadistus

Lisaks kaalule tuleb Eestis mõnede nomenklatuurinumbrite puhul esitada ka kogus täiendavas mõõtühikus.

Seadistamiseks avage Nomenklatuurinumbrid ning täitke Täiendava mõõtühiku tähis ning märkige Täiendavad ühikud, kui need on nõutud.

Kaupadel, mis kuuluvad antud nomenklatuurinumbri alla, peab sama mõõtühik olema seadistatud ka Kauba mõõtühikute all.

Selliste kaupade puhul täidetakse aruande koostamisel Intrastat žurnaali real lisaveerud Täiendava mõõtühiku tähis ja Täiendava mõõtühiku kogus, kusjuures Täiendava mõõtühiku tähiseks määratakse vastav Rahvusvaheline standardkood Mõõtühikute tabelist.

Aruande koostamine intrastat žurnaalis

Kui intrastati žurnaali töölehel on määratud “Statistika periood” (nt 2021.a. dets. puhul 2112) ning puudub linnuke Esitatud, siis saab Intrastati žurnaalis käivitada tegevuse Soovita ridu, mis täidab žurnaali toimunud tehingute infoga.

Tegevus Loo fail omakorda käivitab intrastati XML formaadis aruandefaili loomise. Väljundfaili saab esitada estat keskkonnas.


Lisainformatsiooni saamiseks pöördu partneri poole:
Estonian Dynamics Partners