View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

Eesti pakendiaktsiis - Kasutusjuhend

Käesolev äpp lisab Dynamics 365 Business Central-i pakendiaktsiisi funktsionaalsuse.

Ettevõtjad peavad esitama kord kvartalis pakendi aktsiisideklaratsiooni. Antud Eesti lokalisatsiooni funktsionaalsus võimaldab Business Centralis koostada aktsiisideklaratsiooni esitamise jaoks vajaliku andmete komplekti. Funktsionaalsus ei sisalda aktsiisideklaratsiooni aruande väljatrükki.

Viited pakendiseadusele:

Seadistamine

Üldseadistus

Pakendimaterjalide seadistused leiab sisestades otsingusse Pakendimaterjalid

Pakendiaktsiisi seadistused kaupadel

Kaubakaart

Kiirkaardil Varud valitakse väärtus väljale Pakendi aktsiisiarvutus. Välja võimalikud väärtused on järgmised:

Väärtus Selgitus
Ei arvutata Kaupa ei kaasata pakendi aktsiisiarvutustesse.
Kasuta kande mõõtühikut Pakendid peavad olema seadistatud mõõtühikute kohta, mida kasutatakse tehingute tegemisel.
Kasuta alusmõõtühikut Pakendid peavad olema seadistatud ainult alusmõõtühikule. Teistes mõõtühikutes tehtud tehingud teisendatakse pakendikoguste arvutamiseks alusmõõtühikusse.

Kauba mõõtühiku sidumine pakkematerjalidega

Pakendiaktsiisi arvutuseks peab kauba mõõtühiku(d) siduma pakkematerjalidega.
Selleks vajutatakse Kaubakaardi lintmenüü Toimingud -> Kaup all nuppu Pakendimaterjalid.
Avaneval Kauba pakendimaterjalid lehel seadistatakse kauba mõõtühikuga (või erinevate mõõtühikutega) seotud pakkematerjalide tähised ja kogus (kg) ehk kaal.
Samas saab isikupärastamisega tuua nähtavale Variandi tähis veeru, et sisestamaks pakendimaterjalid erinevate variantide lõikes (juhul kui erinevatel kauba variantidel on erinevad pakendid).
NB! Kui mõnel kauba variandil puudub pakend, kuid tühja variandiga kaubal on pakendimaterjal, siis tuleks vastava variandi kauba pakendimaterjali koguseks määrata null.

Lisainfona (nt audiitorile) saab lisada pakendi kaalu saamise meetodi (valikus Ise kaalutud, Hankija andmed, Analoogne kaup).
Isikupärastamisega saab lehele lisada looja ning muutja informatsiooni veerud.

Kasutamine

Pakendiaktsiisi aruande koostamiseks tuleb otsinguga leida leht Pakendi aktsiisdeklaratsioonid.
Uue pakendi aktsiisideklaratsiooni loomiseks tuleb vajutada nupule Uus ning määrata deklaratsioonile number.
Nupp Redigeeri võimaldab muuta märgitud ja esitamata pakendi aktsiisideklaratsioone.

Pakendi aktsiisideklaratsiooni päise osal on järgmised väljad:

Väli Selgitus
Nr. Väljale sisestatakse pakendi aktsiisideklaratsiooni number.
Kirjeldus Pakendi aktsiisideklaratsiooni kirjeldus.
Perioodi algus Määrab perioodi alguse.
Perioodi lõpp Määrab perioodi lõpu.
Muudetud Pakendi aktsiisideklaratsiooni viimase muutmise aeg.
Muutja Pakendi aktsiisideklaratsiooni viimase muutaja kasutajanimi.
Esitatud Viitab, et pakendi aktsiisideklaratsioon on esitatud. Muudab väljad (v.a Esitatud) mittemuudetavaks.

Pakendi aktsiisideklaratsiooni arvutamise tegevus käivitatakse lehel Pakendi aktsiisdeklaratsioon nupust Arvuta read.
Avaneval päringuvormil määratakse filtrid (need on vaikimisi eeltäidetud) ja vajutatakse OK.

Süsteem arvutab pakendiaktsiisi kogused filtritega määratud tingimustel.

Tegevuse Arvuta read päringuvormi (kaubaandmiku kanded) filter on vaikimisi eeltäidetud järgmiselt:

Pakendi aktsiisideklaratsioon täidetakse järgmise loogikaga:

Valmis genereeritud aruande ridu käsitsi lisada ja kustutada ei saa. Kasutaja saab lisada väärtused järgmistesse veergudesse:

Klikkides veeru Pakendimaterjali kogus (KG) väärtusele, avatakse leht Pakendi aktsiisideklaratsiooni kanded, kus kuvatakse detailsed kanded, millest arvutatud kogus koosneb.

Kui aruanne on esitatud, siis märgitakse selle päises väli Esitatud.
Kui väli on märgitud, siis:


Täpsema info saamiseks, palun võtke ühendust ühega partneritest:
Estonian Dynamics Partners