View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

Käsitletud ostuarve vastuvõtmine (eFlow raamatupidamiskande dokument)

Võimaldab salvestada Telema ’entrec’ tüüpi e-dokumente kui Ostuarve ja väljastada e-dokumendi kinnituse selle vastusena.

Allpool on peamiste andmeüksuste kaardistamise ja kasutamise kirjeldus.

E-dokumendi number salvestatakse Ostuarve väljale E-arve kande nr. kiirkaardil Üldine. Klõpsates väljal E-arve kande nr. avaneb Sissetulev E-dokument, kus saate vaadata kaasas olevat PDFi toiminguga Vaata dokumendi PDF-i.

Müüja-hankija nr. tuvastatakse järgnevate e-dokumendi elementide hulgast ja prioritiseeritakse antud järjekorras::

  1. SellerParty/PartyCode
  2. SellerParty/RegNum

Makse saaja hankija nr. tuvastatakse järgnevate e-dokumendi elementide hulgast ja prioritiseeritakse antud järjekorras:

  1. FactorParty/PartyCode
  2. FactorParty/RegNum
  3. PayToParty/PartyCode
  4. PayToParty/RegNum

See tähendab, et kui e-dokumendist leitakse faktooringupartner, siis määratakse see kui Makse saaja hankija nr.

Kui e-dokumendist ei suudeta tuvastada, kes on Makse saaja hankija, määratakse see BC põhiseadistuse alusel.

Lisaks hankijatele tuvastatakse e-dokumendist ka hankija pangakonto. Kui hankija pangakonto antud IBANi kohta on BC-ist puudu, luuakse uus Hankija pangakonto ning määratakse see Hankija kaart peal kui Eelistatud pangakonto.

Vaata ka: Kuidas luua uusi hankijaid automaatselt

Lisaks täidetakse Ostuarve peal järgmised väljad:

Ostuarve väli E-dokumendi element
Konteerimiskuupäev TransactionDate
Dokumendi kuupäev InvoiceDate
Tähtaeg DueDate
Hankija arve nr. SourceDocumentNum (type INVOICE)
Sisseostja tähis SourceDocumentNum (type ORDER)
Makse viide PaymentRefNum
Valuuta tähis Currency

Kui Ostuarve e-dokumendi real on ’AccountType’ väärtuseks ’E’ siis (kulu read) salvestatakse ostuarvele.

Väljad täidetakse järgmiselt:

Väli Ostuarve read E-dokumendi element või konstant
Liik ’PR konto’
Nr. AccountID
Kirjeldus ItemDescription
Kogus ’1’ või kui EntryItemType=CRE siis ’-1’
Otsene ühikkulu KM-ga Sum

Ostuarve rida Dimensioonid uuendatakse vastavalt e-dokumendis esitatud dimensioonide teabele.

Pärast Ostuarve salvestamist, e-dokumendi lõppsummasid võrreldakse BC dokumendi summadega Kokku KM-ta ja Kokku (KM-ga). Vajadusel lisatakse ümarduse rida ja/või korrigeeritakse KM summa BC-is.

Pärast Ostuarve postitamist väljastatakse kinnitus, mis viitab postitatud arvele ja informeerib Sissetuleva e-dokumendi edukast käsitlemisest.

Kui Sissetuleva e-dokumendi salvestamine Ostuarvena ebaõnnestub (näiteks puuduvad või valed andmed dokumendis), saate e-dokumendi edasise töötlemise tühistada toiminguga Tühista dokument. Selle tulemusena väljastatakse veateadet sisaldav vastukviitung. Pärast seda saate parandada kandedokumendi Telema eFlows ja saata selle uuesti BC-sse.

Kuidas luua uusi hankijaid automaatselt

Puuduvaid hankijaid saab automaatselt luua kui on saadud Ostuarve (raamatupidamise kandedokument või kuluarve).

Looge Konf. mallid hankija tabeli jaoks ja valiga väljad ja väärtused mida tahaksite, et automaatselt täidetaks uute hankijate loomisel. Vajadusel looge mitu malli (kodumaine, välismaine). Määrake mall(id) Riigid/regioonid loendis väljale Uue hankija mall. NAV tuvastab hankija riigi e-dokumendist ja leiab vastava malli mille alusel luua uus hankija.

E-dokumendis sisalduvate andmete põhjal täidetakse järgmised hankijakaardi väljad:

Hankija väli:
Nimetus
Registreerimisnr.
KM registreerimise nr.
Telefon
Meil
Aaddress
Linn
Postiindeks
Riigi/regiooni tähis

Funktsionaalsuse lubamiseks avage Telema EDI seadistus ja märkige Loo uued hankijad.