View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

E-dokumendid müüjale

Sisukord

Müügitellimuse või müügi tag.korralduse vastuvõtmine

Võimaldab Telema “tellimus” tüüpi e-dokumente salvestada kui Müügitellimused ja “tagastus” tüüpi e-dokumente kui Müügi tag.korraldus.

Nende partnerite jaoks, kes kasutavad 4 dokumendi süsteemi, peaks märkeruut Nõua e-tarnekinnitust olema valitud ostja-kliendi kaardil. Sellisel juhul kasutatakse müügitellimuse välja E-tarnekinnituse olek. See näitab tellimuse käsitlemise staatust. Müügitellimuse loomisel muutub välja väärtuseks ‘Nõutud’, mis annab laole märku, et müügitellimuse kohta ei saa arvet esitada enne kui tarnekinnitus on kliendilt saabunud.

Allpool on peamiste üksuste kaardistamise kirjeldus.

Kliendi tellimuse number salvestatakse väljale E-tellimuse nr.. Väli on nähtav ka tellimuste loendis, mis annab ülevaate elektrooniliste kanalite kaudu saabunud tellimustest.

Kõik e-dokumendi väljal ‘AdditionalInfo’ asuvad kirjed salvestatakse Kommentaarid väljale.

Ostja kliendi nr. määratletakse järgnevas prioriteedijärjestuses:

 1. OrderParty/PartyCode
 2. OrderParty/GLN
 3. DeliveryParty/PartyCode
 4. DeliveryParty/GLN
 5. BuyerParty/PartyCode
 6. BuyerParty/GLN

Maksja-kliendi nr. ei võeta failist, kasutusele jääb BC vaikimisi väärtus.

Seotud dokumendi liik ja Seotud dokumendi nr. täidetakse müügi tagastuskorraldusel kui on olemas viide originaalarvele.

Kauba nr. määratakse järgnevas prioriteedijärjestuses ja Kauba varianti ei käsitleta:

 1. ‘GTIN’ otsimine tabelist Kauba ristviited
 2. ‘SellerItemCode’ otsimine tabelist Kauba ristviited
 3. ‘BuyerItemCode’ otsimine tabelist Kauba ristviited

Kogus määratakse järgnevalt:

 1. Kui ‘BaseUnit’ vastab BC vaikimisi mõõtühikule ostu tellimusel, siis võetakse kasutusele ‘AmountOrdered’.
 2. Kui ‘BaseUnit’ ei vasta ostutellimuse vaikimisi mõõtühikule, siis ‘AmountOrdered’ jagatakse väärtusega Kogus mõõtühiku kohta. Eeldatakse, et kogus failis on alusmõõtühik.

Ühiku hind võetakse elemendilt ‘ItemPrice’ kui kliendikaardil on märkeruut Võta hind e-tellimuselt valitud. See on lõpphind ja allahindlusi ei rakendata. Kui märkeruutu Võta hind e-tellimuselt ei ole valitud, siis võetakse hind ja allahindlus vastavalt BC hinnastruktuurile.

Kui e-tagastuskorraldus viitab originaalarvele, siis võetakse hinnad ning allahindlused müügi tagastuskorraldusele originaalarvelt. Täpse maksumusega storno taotlusi ei esitata.

Partiinumbri informatsiooni ei käsitleta.

Müügilähetuse väljastamine

Võimaldab luua saatelehe konteeritud e-tarnest.

Et saata e-tarneid klientidele, tuleb kõigepealt seadistada Kliendi kaart. See seadistus on vajalik Ostja klient (mitte Maksja klient) kaardil.

Avage kliendi kaart ja tehke järgnev seadistus Telema EDI kiirkaardil:

Väli Kasutamine
Väljasta e-saateleht Märkige ruut kui soovite välja saata müügilähetusi.
GLN Kui kliendil on globaalne asukohakood, siis selle saate sisestada antud väljale.

Lisaks on vajalik lõpetada Telema EDI Seadistus leht. Avage Telema EDI seadistus ja täitke kiirkaart Müügidokumendid järgnevalt:

Väli Kasutamine
Loo e-saatelehed konteerimisel Märkige ruut, kui soovite luua e-saatelehed konteerimise ajal. ** See on soovitatav seadistus! **
Ainult kauba read e-arvetel Märkige ruut kui soovite e-tarnetel saata ainult kauba read.
GLN Kui ettevõttel on globaalne asukohakood, siis selle saab sisestada antud väljale. Saate taodelda oma ettevõttele GLN numbri läbi GS1 Estonia (www.gs1.ee)

Allpool on peamiste andmeüksuste kaardistamise kirjeldus.

BC üksus Telema e-dokumendi üksus Selgitus
Päis    
Maksja klient BuyerParty  
Ostja klient DeliveryParty  
Ettevõtte andmed SellerParty  
E-tellimuse nr. SourceDocument Viide tellimusele.
Read   Kui Ainult kauba read e-arvetel märkeruut Telema EDI seadistus kaardil on valitud, siis kuvatakse ainult kauba read.
Nr. SellerItemCode  
Variandi tähis   Variandi informatsiooni ei saadeta.
Ristiviite vöötkoodi liik GTIN  
Ristviite kliendi liik BuyerItemCode  
Kogus (alusmõõtühik) AmountDespatched Kogus alusmõõtühikus.
Summa / Kogus (alus) ItemPrice Võetakse tellimuse realt. Vajalik Bauhofile. Lõpphind, mis sisaldab allahindlusi. Teave saadetakse kliendikaardi väljal Hinna ümardamistäpsus e-arvel määratud väärtuse alusel.
  SourceDocument Viide e-tellimusele ja e-tellimuse rea number.
Kauba jälgimine ItemReserve Saadetakse partiinumbrid, seerianumbrid ja aegumise info.

Kasutades konteeritud dokumendis toimingut Navigeeri, saate vaadata dokumendist loodud e-dokumenti. Koos teiste kirjetega leiab see funktsioon ka kirje Väljaminev e-dokument.

Tarnekinnituse vastuvõtmine

Tarnekinnitus võimaldab ostjal kinnitada kauba kättetoimetamise. Erinevuste ilmnemisel saata teha vajalikud parandused (Konteeritud müügilähetused kiirkaardil read Funktsioonid->Võta lähetus tagasi )ja konteerida uue(d) rea(d).

NB! Parandusdokumendi konteerimisel valige Ära saada e-dokumendina.

Et salvestada e-tarnekinnitusel olevad andmed, seotud Müügitellimus otsitakse ja uuendatakse järgnev informatsioon:

E-tarnekinnituse Olek muutub väärtuseks ‘Kinnitatud’ kui erinevusi ei ole ja ‘Erinevused’ kui mõned ridadest sisaldavad ühte järgnevatest erinevustest:

Kui ilmnesid erinevused ja olete parandused teinud, värskendage E-tarnekinnituse olek väärtuseks ‘Kinnitatud’. Vastasel juhul ei saa arvet väljastada.

Allpool on peamiste andmeüksuste kaardistamise ja kasutamise kirjeldus.

Kõik väljal ‘AdditionalInfo’ asuvad kirjed salvestatakse Kommentaarid väljale.

Kauba nr. tuvastamine toimub samal põhimõttel kui Müügitellimus puhul ja Kauba varianti ei käsitleta.

Müügitellimuse rida, mis on seotud e-tarnekinnituse reaga leitakse kauba numbri põhjal. Seetõttu ei toetata tellimusi millel on sama kauba number mitmel real.

Kui e-tarnekinnitus sisaldab viidet tellimuse relae, siis kasutatakse seda viidet ridade sobitamiseks. Vastasel juhul sobitatakse müügitellimuse rida e-tarnekinnituse reaga Kauba nr. alusel. Viimasel juhul ei toetata dokumente, millel on sama kauba nr. mitmel real.

Et salvestada e-tarnekinnituse kogus kasutatakse e-dokumendi elementi ‘AmountAccepted’. Kui seda elementi ei leta, siis kasutatakse elementi ‘AmountActual’. Kui e-tarnekinnituse kogus on juba täidetud, eelmist väärtust ei kustutata ja lisatakse uus väärtus.

Et salvestada e-tarnekinnituse hinnaalandiga hind kasutatakse e-dokumendi elementi ‘ItemPrice’.

Vajadusel teisendatakse väärtused õigeks mõõtühikuks samal põhimõttel nagu müügitellimus puhul.

Partiinumbri informatsiooni ei käsitleta.

Müügi- või kreeditarve väljastamine

Võimaldab konteeritud müügiarvest ja kreeditarvest e-arve koostada.

Et saata e-arveid klientidele, tuleb kõigepealt seadistada Kliendi kaart. See seadistus on vajalik Ostja klient (mitte Maksja klient) kaardil.

Avage kliendi kaart ja tehke järgnev seadistus Telema EDI kiirkaardil:

Väli Kasutamine
Väljasta e-arve Märkige ruut kui tahate välja saata müügiarveid (ning kreeditarveid).
GLN Kui kliendil on globaalne asukohakood, siis selle saate sisestada antud väljale.
Hinna ümardamistäpsus e-arvel Näites kui soovite, et arvel oleks 5kohta peale koma, sisestage 0,00001. Ümardamist võib vaja minna, sest lõpphind arvutatakse jagades rea summa (€) kogusega. Allahindluseid ei lisata e-arvetele.

Lisaks on vajalik lõpetada Telema EDI Seadistus leht.

Avage Telema EDI seadistus ja täitke kiirkaart Müügidokumendid järgnevalt:

Väli Kasutamine
Loo e-arved konteerimisel Märkige ruut, kui soovite luua e-arved (ka kreeditavred) konteerimise ajal. ** See on soovitatav seadistus! **
Ainult kauba read e-arvetel Märkige ruut kui soovite e-arvetel saata ainult kauba read.
GLN Kui ettevõttel on globaalne asukohakood, siis selle saab sisestada antud väljale. Saate taodelda oma ettevõttele GLN numbri läbi GS1 Estonia (www.gs1.ee)

Allpool on peamiste andmeüksuste kaardistamise ja kasutamise kirjeldus.

BC üksus Telema e-dokumendi üksus Selgitus
Päis    
Maksja klient BuyerParty  
Ostja klient DeliveryParty  
Ettevõtte andmed SellerParty  
  SourceDocument Arve pouhul on viide tellimusele, lähetusele ja tarnekinnitusele. Kreeditarve puhul on viide tagastuskorraldusele ja originaalarvele kui väli seotud dokumendi nr. on täidetud.
Line Amount DocumentSum  
Line Amount incl. VAT TotalSum  
Read   Kui Ainult kauba read e-arvetel märkeruut Telema EDI seadistus kaardil on valitud, siis kuvatakse ainult kauba read.
Nr. SellerItemCode  
Variandi tähis   Variandi informatsiooni ei saadeta.
Ristiviite vöötkoodi liik GTIN  
Ristviite kliendi liik BuyerItemCode  
Kogus (alusmõõtühik) AmountInvoiced Kogus alusmõõtühikus.
Summa / Kogus (alus) ItemPrice Lõpphind koos allahindlustega. Teave saadetakse kliendikaardi väljal Hinna ümardamistäpsus e-arvel määratud väärtuse alusel.
Summa ItemSum ItemSum sisaldab kõiki allahindlusi.
  SourceDocument Viide e-tellimusele ja e-tellimuse rea number.
Kauba jälgimine ItemReserve Saadetakse partiinumbrid, seerianumbrid ja aegumise info.

Kasutades konteeritud dokumendis toimingut Navigeeri, saate vaadata dokumendist loodud e-dokumenti. Koos teiste kirjetega leiab see funktsioon ka kirje Väljaminev e-dokument.