View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

Eesti pangaformaadid - kasutajajuhend

Laiendus lokaliseerib Dynamics 365 Business Central pangafunktsionaalsuse Eesti nõuetele vastavaks.

Eesti lokalisatsioon sisaldab:

Installeerimise tegevused

Peale laienduse installeerimist tuleb avada leht Eesti pangaformaatide seadistus (Estonian Banking Formats Setup), sest lehe avamine käivitab taustal formaatide installeerimise (Andmevahetuse määratlused, Panga ekspordi/impordi seadistus, Dokumendi kujundused).

Leht tuleb avada igas ettevõttes, kus soovitakse Eesti pangaformaate kasutada.

Viitenumbrid müügi- ja hooldusarvetel

Müügi- ja hooldusarvetel viitenumbrite kasutamine aitab hiljem väljavõtte töötlemisel laekumisi käsitleda.

Müügi- ja hooldusarvetel viitenumbrite kasutamiseks avage Eesti pangaformaatide seadistus ja määrake Müügi viitenr. ühena alljärgnevast:

Väärtus Selgitus
Loo kliendi numbrist Makse viitenr. genereeritakse uue kliendi loomisel ja kantakse edaspidi kliendi pealt kaasa tema arvetele.
Loo arve numbrist Makse viitenr. genereeritakse konteerimise käigus müügi- või hooldusarve numbrist. Seda juhul, kui Makse viitenr. puudus enne konteerimist müügiarvelt.

Müügidokumentide kujundused

Lisatud on kolm uut dokumendi kujundust, millel on toodud Eestis üldlevinud kujul ettevõtte- ja pangarekvisiidid:

Maksete sidumise reeglid

Business Central’i makse sidumisreegleid on täiendatud järgnevate komponentidega:

Täiendavad reeglid ei vaja seadistamist ja ei ole nähtavad Maksete sidumisreeglites.
Täiendatud reegleid kasutatakse Maksete sobitamise žurnaali toimingul Seo automaatselt.
NB! (Alates BC 21) Pangaväljavõtte importimisel tasub aktiveerida pangakonto lehel “Keela automaatne maksete sobitamine”, vältimaks väljavõtte faili importimisel BC standard sobitamise käivitumist (ei arvesta viitenumbritega, mistõttu aeglasem kui viitenumbrid kasutuses).

Panga väljavõtte impordi vorming (SEPA väljavõtteformaat)

Pangaväljavõtete importimiseks Business Central’isse on lisatud Eesti SEPA väljavõtteformaadi tugi.
Kas formaat on installitud, saate kontrollida Eesti pangaformaatide seadistuses. Kui ei ole, võtke ühendust oma partneriga.
Formaadi seadistamiseks pangakontole avage Pangakontod ja redigeerige soovitud kontot.
Määrake SEPACAMT-EE väljal Panga väljavõtte impordi vorming.

Image

Makse ekspordi vorming (SEPA makseformaat)

Business Central’is koostatud maksete panka edastamiseks on lisatud Eesti SEPA makseformaadi tugi.
Kas formaat on installitud, saate kontrollida Eesti pangaformaatide seadistuses. Kui ei ole, võtke ühendust oma partneriga.
Formaadi seadistamiseks pangakontole avage Pangakontod ja redigeerige soovitud kontot.
Määrake SEPACT-EE väljal Makse ekspordi vorming.

Hankijale maksete loomise täiendused

Maksežurnaalis olevas toimingus Soovita makseid hankijale saab:

“Seo kanded” ning “Seo käsitsi” toimingute täiendused

Žurnaalides (sh laekumisžurnaalis) olevat toiminguid “Seo kanded” ja “Seo käsitsi” ning maksežurnaalis “Soovita makseid hankijale” on täidendatud loogikaga, et žurnaali rea väljale kirjeldus tulevad lisaks seotud osapoole nimele ka seotud arvete numbrid (standard märkis sinna lihtsalt seotud osapoole ehk kliendi/hankija nime).

Funktsionaalsus on vaikimisi aktiveeritud, kuid seda saab väja lülitada Eesti pangaformaatide seadistuses valides Kasuta lokaliseerimata kirjeldust kannete sidumisel. Lisavõimalusena saab aktiveerida Kasuta välise dok. nr. kui võimalik valiku, mis BC arve numbrite asemel kasutab välise dokumendi numbreid kirjelduse väljal.

Makse saaja nime muutmine maksel

Kui makse saaja on erinev hankijast/kliendist (näiteks on saajaks faktooringettevõte või Rahandusministeerium), lisage andmed Hankija/Kliendi pangakonto kaart kiirkaardil Makse saaja.
Kui Saaja nimi väli on täidetud, kasutatakse antud nime ka maksefailis (hankija/kliendi nime asemel).


Täpsema info saamiseks võtke palun ühendust oma partneriga:
Estonian Dynamics Partners