View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG


Väljaminevad e-dokumendid

Kuidas luua BC dokumendist e-dokument

Üldiselt ei ole vaja e-dokumente käsitsi luua. Soovitame seadistada e-dokumentide konteerimisel loomise EDI seadustus all.

E-dokumentide käsitsi loomiseks avage Väljaminevad e-dokumendid ja valige Toimingud vahekaardil Loo dokument BC-st sobiv toiming.

Filtreerige dokumendid, mille soovite e-dokumentideks teisendada, ja vajutage OK. E-dokumendid luuakse ainult neile klientidele, kelle seadistus võimaldab neile e-dokumentide saatmist.

Kui mõne valitud BC dokumendi jaoks on olemas tühistamata e-dokument, küsitakse uue e-dokumendi loomise kinnitust.

Kuidas e-dokumente saata

Avage Väljaminevad e-dokumendid. Seal on nimekiri e-dokumentidest mis on BC dokumentidest loodud aga mida ei ole veel saadetud.

Käivita toiming Saada dokument. Vaikimisi on valitud rida filtris. Et saata välja kõik e-dokumendid, eemalda filter.

Kui e-dokumendi saatmine on edukas, muudetakse Käsitlemise staatus välja väärtuseks Saadetud ja e-dokument liigub lehele Käsitletud väljaminevad e-dokumendid.

Kui e-dokumendi saatmine ebaõnnestub, värskendatakse Käsitlemise staatus olekuks Viga ja Käsitlemise viga sisaldab tõrketeadet (esimesed 250 sümbolit).

Kui valite suvandi Peatu vea korral, peatatakse toiming esimese tõrke korral ja kuvatakse üksikasjalik tõrketeade.

Tüüpilised vea põhjused võivad olla järgmised:

Kui ilmnevad probleemid e-dokumentidega, võite kasutada toimingut Vaata dokumendi XML-i, mis võimaldab dokumendi avada (veebibrauseris), salvestada ja kontrollida dokumendi sisu.

Kui e-dokumendi probleemi ei saa lahendada, võite e-dokumendi edasise töötlemise tühistada toiminguga Tühista dokument.

Kui on vajadus töödelda (saata Telemasse) käsitsi parandatud XML-failiga, kasutage toimingut Loo dokument XML-st. Selle toiminguga luuakse antud XML-faili põhjal uus e-dokument.

Väljaminev e-dokument võidakse tagasilükata operaatori serveri poolt kui ta on duplikaat. Antud vea põhjuseid võib olla kaks:

Mõlemal juhul peaks kasutaja tühistama edasised käsitlemise katsed, kasutades toimingut Tühista dokument.

Kuidas automatiseerida e-dokumentide loomine ja saatmine

EDI tööde automatiseerimiseks kasutatakse Tööjärjekorra funktsionaalsust.

Avage Tööjärjekorra kanded ning looge töö(d):

Seadistage tööde ajakava Korduvus kiirkaardil.

Juhuks kui e-dokumentide töötlemisel esineb tõrkeid, saate seadistada teavituste meiliaadressid EDI seadistus lehel väljal Käsitlemisvigade e-meil.