View on GitHub

Estonian Dynamics Partners

Laiendused Microsoft Dynamics 365 Business Central-ile

Laiendused | Kasutajajuhend | Mis on uut
ENG

EDI seadistamine

Sisukord

Kuidas seadistada ühendus Telema serveriga

Avage EDI seadistus ning kiirkaart Ühendus.
Palun küsige järgnevalt täidetav informatsioon Telemast:

Väli:
API URL
API kanali id
API võti

Peale kiirkaardi Ühendus täitmist kasutage funktsiooni Testi ühendust/Telema kindlustamaks, et ühendus Telemaga on loodud.

Kuidas seadistada ühendus Edisofti serveriga

Avage EDI seadistus ning kiirkaart Ühendus.
Palun küsige järgnevalt täidetav informatsioon Edisoftist:

Väli:
Edisoft URL
Edisoft kasutaja
Edisoft võti

Peale kiirkaardi Ühendus täitmist kasutage funktsiooni Testi ühendust/Edisoft kindlustamaks, et ühendus Edisofti serveriga on loodud.

Kuidas seadistada ühendus Docura serveriga

Avage EDI seadistus ning kiirkaart Ühendus.
Palun küsige järgnevalt täidetav informatsioon Docurast:

Väli:
Docura URL
Docura kliendi id
Docura kliendi saladus

Peale kiirkaardi Ühendus täitmist kasutage funktsiooni Testi ühendust/Docura kindlustamaks, et ühendus Docura serveriga on loodud.

Kuidas seadistada ühendus kahe Business Centrali vahel ilma operaatorita

Dokumendivahetuseks kasutatakse Business Central SOAP veebiteenuseid, mis peavad olema vastuvõtja poolel aktiveeritud.

Dokumentide saatmine

Dokumentide saatmiseks avage Kliendid loendist kliendi kaart ning kiirkaardil EDI valige Saatmise viis BC e-dokumendi veebiteenus. Palun küsige järgnevalt täidetav informatsioon ettevõttelt kelle Business Central-i soovite dokumente otse saata:

Väli:
E-dokument veebiteenuse URL
E-document veebiteenuse kasutaja
E-dokument veebiteenuse parool

Dokumentide vastuvõtmine

Dokumentide vastuvõtmiseks peate edastama saatjale järgnevad andmed: veebiteenuse URLi, kasutaja ning parooli.

Avage EDI seadistus ning aktiveerige Avalda e-document veebiteenus.

Seejärel avage Veebiteenused ning valige objekti TED E-Document Web Service realt SOAP URL. See ongi E-dokument veebiteenuse URL.

Seejärel avage Kasutajad ning looge saatja ettevõttele kasutaja. Määrake Kasutajanimi, Veebiteenuse juurdepääsu võti ning vajalikud õigustekomplektid.

Edastage andmed saatja ettevõttele.

Kuidas e-dokumente saata ja vastu võtta

Vaata juhendit:
Sissetulevad e-dokumendid
Väljaminevad e-dokumendid